De nieuwe Vogelatlas

Onlangs heeft Sovon Vogelonderzoek de nieuwe  Vogelatlas gepresenteerd. Vele vogeltellers hebben hiervoor menig uurtje de vogels van Nederland in kaart gebracht. Voor dit fraaie boekwerk heb ik een van hen geportretteerd.